Intake gesprek

Alvorens een leerling bij Huiswerkbegeleiding Haagse Beemden aan de slag gaat, vindt er eerst een gesprek met de leerling en de ouders plaats. Tijdens dit gesprek wordt geïnventariseerd of er specifieke problemen zijn en wat wij kunnen betekenen om deze problemen op te lossen.
Voor een leerling is het prettig om op vaste tijden met het huiswerk of studie bezig te zijn, op een plaats waar ze niet worden afgeleid. Van iedere leerling wordt een dossier aangelegd. Hierin wordt het studiegedrag en de voortgang van de leerling bijgehouden.

Voortgang

Regelmatig informeren we de ouders over de voortgang van de leerling. De ouders worden op de hoogte gehouden via de email, telefoon of persoonlijk contact. Na een aantal weken vindt een eerste evaluatiegesprek plaats. Bovendien vinden in de loop van het studiejaar voortgangsgesprekken plaats met de ouders en de leerling. Hierin bespreken we de ontwikkeling van uw zoon of dochter en de stand van zaken (cijfers). Tijdens deze gesprekken bepalen we gezamenlijk de plannen voor de toekomst en/of er bepaalde zaken zijn die specifieke aandacht verdienen. Zijn er tussentijdse bijzonderheden, dan wordt er met de ouders nog dezelfde dag contact gezocht via de email of telefoon.

Meeloopmiddag

Er bestaat een mogelijkheid om gratis één middag mee te lopen. (vooraf aanmelden)

Vragen

Heeft u nog vragen of wilt u een vrijblijvend kennismakingsgesprek neem dan contact op met Willy van Oosterhout via de email huiswerk.hb@gmail.com of via de telefoon 06-29226637.