Intelligentie onderzoek:

Bij Huiswerkbegeleiding Haagse Beemden kunt u ook terecht voor een intelligentieonderzoek. Wij werken samen met een psycholoog, die het onderzoek verricht. Wanneer u wilt weten welk schoolniveau het beste bij uw zoon of dochter past, kunt u een intelligentieonderzoek laten uitvoeren. Ook wanneer de prestaties op school van uw kind niet overeenkomen met wat u verwacht, kan een intelligentieonderzoek uitkomst bieden. Tijdens het onderzoek wordt gekeken naar planvermogen, werkaanpak en concentratievermogen. Uiteraard geeft het intelligentieonderzoek inzicht in de cognitieve capaciteiten van uw zoon of dochter.

Motivatie onderzoek:

Het gebrek aan motivatie kan een oorzaak zijn dat de studieresultaten achterblijven. Hiervoor kunnen talloze redenen worden genoemd. Hard werken maar toch geen goede studieresultaten behalen, het hanteren van onjuiste studiemethoden of het missen van studievaardigheden, onderpresteren door hoogbegaafdheid, of het hebben van teveel andere interesses zouden redenen kunnen zijn. Een motivatie onderzoek kan inzicht geven in deze problematiek.