Hier zijn wij goed in:

Huiswerkbegeleiding

 • Agenda bijhouden
 • Studiebegeleiding
 • Verbeteren van studiemethoden
 • Achterstand voorkomen

In kleine groepjes van maximaal 4 a 5 personen krijgen de leerlingen de extra aandacht die ze nodig hebben bij het maken van hun huiswerk.

Lees verder

Bijles

 • Eén op één begeleiding
 • Planning maken
 • Achterstand wegwerken
 • Verbetering studieresultaten

Door middel van één op één begeleiding wordt vakspecifieke bijles aangeboden als er behoefte is aan extra ondersteuning bij één of meerdere vakken.

Lees verder

Examentraining

 • Planning maken
 • Examens oefenen
 • Herhalen leerstof
 • Nadruk op een of enkele vakken

Ben jij nog niet klaar voor je eindexamen? Volg dan de examentraining waarbij de lesstof wordt geoefend op eindexamenniveau van VMBO/Havo/VWO voor enkele of voor alle eindexamenvakken.

Lees verder