Huiswerkbegeleiding Haagse Beemden levert maatwerk.
In kleine groepjes van maximaal 4 personen krijgen leerlingen de extra aandacht die ze nodig hebben bij het maken van hun huiswerk. Door de overvolle klassen ontbreekt vaak die persoonlijke aandacht en begeleiding, terwijl er steeds meer van leerlingen wordt verwacht en gevraagd. Leerlingen worden ook begeleidt bij hun leer- en motivatieproblemen.
De focus ligt bij de huiswerkbegeleiding op het aanbrengen van structuur, regelmaat en het verbeteren van de studiemethoden.

Structuur:

Structuur is belangrijk omdat dit de basis vormt voor het hele leerproces.
Samen met de leerling sturen wij het studieproces. Er wordt met de leerling een weekplanning gemaakt waarmee die aan de slag kan, ook voor de niet aanwezige dagen. De beschikbare tijd wordt daarbij zo efficiënt mogelijk ingedeeld, rekening houdend met bepaalde prioriteiten zoals toetsen of proefwerken. Indien nodig worden er tussentijds aanpassingen gedaan. De agenda wordt gecontroleerd, de lesstof wordt overhoord en indien nodig wordt er inhoudelijke uitleg gegeven en wordt er extra geoefend.
Voor werkstukken of individuele projecten wordt tijdig een planning opgesteld.

Regelmaat:

Door op vaste tijden met het huiswerk of studie bezig te zijn creëert men rust.
Dat wordt gedaan door middel van met de leerling de leerstof regelmatig te herhalen, leerwerk te overhoren en maakwerk te controleren, zo voorkomt men achterstanden. Dit alles om extra spanningen voor een proefwerk of toets te voorkomen. Doordat de leerling vaste tijden voor het huiswerk heeft ingepland, kunnen ouders en leerling samen de tijd thuis doorbrengen zonder discussies over nog te maken huiswerk. De resterende vrije tijd kan de leerling besteden aan andere zaken zoals social media, sport, een hobby of uitgaan.

Verbeteren van de studiemethoden:

Tijdens de begeleiding wordt voortdurend gewerkt aan het aanleren van de juiste studievaardigheden.
Het leren onderscheiden van hoofd- en bijzaken, effectief leren teksten samen te vatten, verbanden leggen, plannen, bevorderen van begrijpend lezen, begrippen en woordjes leren en hoe te leren voor een toets of proefwerk. Dit alles ook om de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het huiswerk te verbeteren. Door het aanbrengen van structuur, regelmaat en het verbeteren van de studiemethoden worden de studieresultaten beter. Daardoor worden leerlingen weer geprikkeld en meer gemotiveerd om met hun studie bezig te zijn.

Contact met de ouders

Van elke leerling wordt een dossier bijgehouden. Via email, telefoon en/of persoonlijk contact worden de ouders op de hoogte gehouden. Zie ook Voor ouders.

Vakken:

 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Nederlands
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Wiskunde
 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Economie
 • Geschiedenis
 • Maatschappijleer

Voor wie

 • Scholieren op de basisschool
 • Scholieren op de middelbare school
  • VMBO
  • Havo
  • VWO
  • Gymnasium