Bijles:

Eén bijles duurt 60 minuten.

Bijles is er voor de leerling of student die moeite heeft met een bepaald vak en om achterstanden in te halen. We kijken eerst naar de individuele behoeften van de student. Aan de hand daarvan wordt een (voorlopig) plan opgesteld. Door uitgebreide individuele uitleg en verdieping van de lesstof leert de student het bepaalde vak beter te begrijpen.

De bijlessen worden gegeven door specifiek opgeleide vakdocenten of docenten in opleiding. Door middel van extra uitleg, gerichte oefeningen en het maken van opgaven, eventueel ter verduidelijking met praktijkvoorbeelden, wordt naar het gewenste eindresultaat toegewerkt.

Door middel van één of meerdere malen bijles per week, is men snel weer bijgespijkerd en is de achterstand ingehaald. Door de verbeterde studieresultaten groeit het zelfvertrouwen en neemt ook de motivatie weer toe.

Vakken:

 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Nederlands
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Wiskunde
 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Economie
 • Geschiedenis
 • Maatschappijleer

Voor wie

 • Scholieren op de basisschool
 • Scholieren op de middelbare school
  • VMBO
  • Havo
  • VWO
  • Gymnasium
 • Studenten op MBO niveau