De afgelopen weken zijn de scholen weer begonnen. Voor de middelbare scholieren zijn er voor het
eerst na de zomervakantie weer “ de gebruikelijke lessen” op de scholen. Voor veel leerlingen voelt
dat weer als vanouds en vertrouwd. In de praktijk is de opstart van dit nieuwe schooljaar toch anders
dan voorgaande jaren, omdat er vanaf half maart veel minder contactmomenten zijn geweest alsook
onderwijs in de vorm van digitale lessen.

Nu is bekend geworden dat de onderwijs inspectie heeft vastgesteld dat leerlingen, door de
coronasluiting, een studieachterstand hebben opgelopen. (NOS 02-09-2020). In alle
onderwijssectoren, enige uitzondering de basisscholen, maakt de onderwijsinspectie zich grote
zorgen. Het zou daarom niet verstandig zijn om af te wachten hoe leerlingen dit schooljaar
doorkomen.

Denkt u dat uw zoon of dochter ook een onderwijsachterstand heeft opgelopen of dat hij of zij een
opstartprobleem heeft met de nieuwe school, neem dan geheel vrijblijvend contact op met
Huiswerkbegeleiding Haagse Beemden in Breda (06-29226637). Zodat we samen kunnen kijken wat
we eraan kunnen doen om het op te lossen.